0320-605 00             info@aromdekor.se

Inloggad som:

Ny kund

Glömt Lösenord

Skriv in din e-postadress och klicka sedan på "Skicka". En länk för att skapa ett nytt lösenord kommer att skickas till dig.

Återvinning av glykol ger minskat CO2-avtryck

I Vilokan Group där Arom-dekor Kemi ingår affärsområdet Fluids finns innovativ och väl beprövad miljöteknik som möjliggör rening och återvinning av *avisningsvätska bland andra avfallsströmmar. Avisningsvätskan i detta fallet samlas upp från Swedavias tio flygplatser runt om i Sverige och 2 flygplaster i Norge. Vätskan leds och/eller transporteras till anläggningen vid Arlanda där den slutliga reningsprocessen sker. Metoden skapar ett kretslopp av en annars ändlig resurs där alla blir vinnare. Anläggningen på Arlanda utvinner 5 000 ton MPG/år vilket motsvarar 28 400 000 kg reducerad Co2.

Återvunnen MPG:n kan användas som råvara i sin slutgiltig form eller till att producera nya produkter som tillexempel AdProLine® Maringlykol, AdProLine® Propylene IH VVS och AdProLine® KG Propylene IH.


Därför återvunnen MPG

Miljöpåverkan från avisningsprodukter är stor

  • Glykol tillverkas av naturgas som är en fossil råvara och är ändlig
  • Glykol förbrukar stora mängder syre under en biologisk nedbrytning
  • Nedbrytning av glykol i naturen kan leda till brist på syre (anarobt tillstånd) i marken
  • Kontaminering av vattendrag

Utsläpp från 199 298 personbilar/år

Vilokans anläggning vid Arlanda reducerar CO2 avtrycket/år motsvarande vad 199 298 st miljöbilar släpper ut på ett år.

Vi har i vår beräkning tagit med både nedbrytning av använd glykol och vad nytillverkad glykol har för CO2 avtryck.

  • Biologisk nedbrytning (oavsett i marken eller reningsverk) = 1,68 kg CO2/kg glykol.
  • Nytillverkning av glykol från den fossila råvaran naturgas = 4 kg CO2/kg glykol.
  • Totalt: 5,68 kg CO2/kg.
  • En miljöbil med tjänstevikt på 1 372 kg får släppa ut högst 95 gram koldioxid (CO2 )
    vilket motsvarar 0,095 kg CO2/kilometer. En normal körsträck är ca 15 000 km/år.

 

Så här har vi räknat
5 000 ton = 5 000 000 kg
5 000 000 kg x 5,68 kg CO2 = 28 400 000 kg CO2
28 400 000/0,095 kg/km = 298 947 368 km
298 947 368 km/15 000 km = 199 298 st bilar


Du kan lita på oss

Du kan tryggt köpa MPG från oss på Arom-dekor Kemi, all MPG genomgår noga och kontinuerliga tester för att alltid garantera högsta kvailtet.

Kontakta oss så berättar vi mer!

BROSCHYR PÅ SVENSKA

I vår broschyr hittar du informationen samlad i ett dokument

LADDA NER

BROSCHYR PÅ ENGELSKA

I vår broschyr hittar du informationen samlad i ett dokument

Ladda ner